Made in Mestral: El reciclatge creatiu tèxtil com a eina de treball sociolaboral i cultural.

Tags: 8ª Convocatoria


Este proyecto tiene
VOTA ESTE PROYECTO

Realització d ́un curs sobre reciclatge creatiu tèxtil per a persones en situació d’exclusió social. Amb aquest taller es pretén oferir possibilitats de formació i autoocupació a més de conscienciar en la necessitat d’allargar la vida útil de la roba, reduint així la quantitat de residu tèxtil a Menorca.

Web » Facebook »


El projecte es basa en la realització d ́un curs pràctic destinat a 10 persones en situació d’exclusió social, sobre reciclatge creatiu tèxtil amb la roba existent a Mestral. Aquest, ha de permetre allargar la vida útil de la roba que no té oportunitats de reutilització directa, reduint així la quantitat de residus textil, així com oferir possibilitats de formació i autoocupació.

10 persones, d’entre els següents col·lectius:

 • Persones amb risc d’exclusió sociolaboral
 • Persones amb una Renta Mínima d’Inserció o amb Renda Activa d’Inserció
 • Persones amb problemes de drogodependència o altres trastorns additius que es trobin en procés de rehabilitació o reinserció social
 • Persones procedents de centres d’allotjament alternatiu (pisos socials) immigrants que tinguin el perfil de risc d’exclusió
 • Dones víctimes de violència de gènere
 • Joves de 16 a 30 anys, en risc d’exclusió sociolaboral i amb especials dificultats d’inserció laboral, joves d’unitats familiars perceptores de RMI, joves de minories ètniques que tinguin el perfil de risc d’exclusió, joves procedent d’institucions de protecció de menors, joves amb baixa qualificació i fracàs escolar o abandonament escolar prematur, etc.
 • Persones procedents de centres penitenciaris i amb especials dificultats d’inserció laboral

Programa:

 • 1 Bases, teoria i creativitat. Visió general de la indústria de la moda i els problemes a nivell mediambiental i social.Com recuperar una peça de roba: qualitats i patrons. Realització d ́una peça. Dissenyar la peça. Factors a tenir en compte
 • 2 Pràctica. Elaboració de patrons i selecció de teixits. Treball en sèrie. Visualitzar errors i reparar- los
 • 3 Acabats finals. Valoració. Packaging i comercialització. Promoció de la peça. Presentació. Implicació i continuïtat de l’activitat

Amb aquesta formació es pretén desenvolupar les habilitats socials bàsiques a través d’una activitat creativa, a més de formar i sensibilitzar envers la situació actual de residus relacionats amb el consum desmesurat de textil. També es persegueix assentar les bases per a continuar treballant línies de treball relacionades amb la customització de roba, i per a tal, al pressupost s’inclou una part de material durable.

 • Entidad: Càritas Diocesana de Menorca
 • Beneficiarios: 10 personas de colectivos de riesgo
 • Presupuesto: 2.648 €