MANS QUE RALLEN, SIGNES QUE NORMALITZEN

Tags: 7ª Convocatoria


Club Vidalba

El Club Vidalba és una entitat sense ànim de lucre que organitza, coordina i fomenta l’activitat esportiva i de temps lliure per i amb joves amb discapacitat. Donat que hi ha entre els nostres joves una persona sorda i altres amb dificultats de llenguatge creim important aprendre el llenguatge de signes per facilitar la comunicació i comprensió entre noltros, a la vegada que contribuim al coneixement i la normalització del llenguatge de signes com a mitjà de comunicació al sí de la societat.

Web » Facebook »


En aquests 20 anys de vida, els nostres objectius han estat fomentar la normalització de la vida de les persones amb altres possibilitats al sí de la societat mitjançant la pràctica esportiva i la participació en activitats de temps lliure, tant des de la nostra organització com amb d’altres.

El Club Vidalba hi és gràcies a la tasca desinteresada dels voluntaris. Al llarg dels anys hem intentat formar-nos en aquells àmbits que repercutien en una millor atenció als nostres joves.

Ara donam una passa més en l’organització d’aquest curs de llenguatge de signes que impartiran professors de l’associació Assorme, que permetrà als voluntaris i monitors poder-nos comunicar amb les persones sordes, a la vegada que amb altres que tenen dificultats en el llenguatge verbal.

Ara sols un dels nostres voluntaris coneix i domina el llenguatge de signes. Ja fa temps que la resta de voluntaris sentim la necessitat d’aprendre’l, el que permetrà també que els joves que participen en les activitats coneguin i aprenguin les paraules i conceptes bàsics per a poder-se comunicar amb la totalitat del grup.

Llegir signes ens possibilitarà comunicar-nos i compartir activitats amb els membres d’Assorme, i/o altres persones sordes, com ara una diada de petanca que compartirem amb ells, el proper dia 16 de novembre.

  • Entidad: Club Vidalba
  • Beneficiarios: Voluntaris i monitors del Club Vidalba
  • Presupuesto: 1.000 €