Suport de personal per a les tutores de les classes de P2 durant el període d'adaptació

Tags: 9ª Convocatoria


Este proyecto tiene

Associació de pares i mares de l'escola infantil Es Passerells de Maó

Poder disposar d’una persona de suport per atendre alguns processos d’aprenentatge d’hàbits com ara el control d’esfínters o l’hora de berenar, permet a la tutora no deixar l’activitat grupal que s’estigui efectuant en aquell moment.

Web »


L’adaptació dels nens a l’escola infantil és un període que pot ser angoixant per a tots els membres de la família. Per tal de facilitar aquest procés, les tutores de les aules han de poder disposar del màxim temps possible per atendre a les famílies i a cada alumne particular així com afavorir la socialització i l’adaptació al context grupal.

L’adaptació dels nens a l’escola infantil és un període que pot ser angoixat per a tots els membres de la família. El treball d’adaptació i comprensió de l’estructura i funcionament de l’escola és fonamental perquè aquest període es resolgui de manera satisfactòria. Per això les tutores de les classes han de poder disposar del màxim temps possible per atendre a les famílies i a cada alumne particular així com afavorir la socialització i l’adaptació al context grupal. Aquesta atenció suposa ajudar-los a sentir-se còmodes i donar-los la seguretat i confiança que necessiten.

L’escola infantil Es Passarells compta amb dues classes de P2. Cada classe està atesa i dirigida per una tutora, cadascuna de les quals té una mitjana de 18 alumnes aproximadament. Les classes estan físicament connectades i comparteixen lavabos i inodors adequats als nens. Poder disposar d’una persona de suport per atendre alguns processos d’aprenentatge i maduració com ara el control d’esfínters en aquesta etapa d’adaptació permet que la tutora no hagi de deixar l’activitat grupal que s’estigui efectuant en aquell moment. Això facilita una millor gestió del temps i del ritme de les activitats i unitats didàctiques que s’estan duent a terme

  • Entidad: Associació de pares i mares de l'escola infantil Es Passerells de Maó
  • Beneficiarios: alumnes de P2 de l'EI Es Passerells
  • Presupuesto: 1.114,34 €